ÁSZF változás 2021.05.01. hatállyal

A ” Datatrans Internet” Kft. az Általános Szerződési Feltételeinek (továbbiakban : ÁSZF)  2021. május 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi:

 • Szolgáltató neve és címe  cégkivonatban rögzítetteknek megfelelően pontosításra kerül  a  Szolgáltató és    az ügyfélszolgálat  neve, címe és telefonos  elérhetőségekből törlésre került a  20-9980-747  mobilszám. (1.1.;1.2.;1.3; és 6.3.1. pontok)
 
 • Előfizetői szerződés dokumentumok kikerültek az ÁSZF-ből,  továbbiakban a Lakossági Előfizetői  Szerződés, Üzleti Előfizetői Szerződés, Domain szolgáltatás Előfizetői  szerződések, Igénylőlap a  .hu közdomainek alá történő internet domain delegálás igényléséhez nyomtatványainkat .weboldalunkon elhelyezett  Dokumentumtárban találhatók. (2.1.2 pont és a 16.2.2. és 3. számú mellékletek)
 
 • Számla fizetés mód kiegészül az online (bankkártyás) fizetés móddal.  (7.2.2. pont)

 

 • Az előfizetőnek átadott, de a szolgáltató tulajdonát képező más elektronikus hírközlő berendezésekkel kapcsolatos kötelezettségek rész pontosításra került. „Felhasználó  felelős azért, hogy a saját tulajdonában lévő berendezések a telepítés napjától kezdve a rádiós Internet szolgáltatás igénybevételére alkalmas állapotban legyenek.”  – szövegből kikerült a “rádiós” szó. (13.3. pont)

 

 • Az előfizetőnek a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos egyéb kötelezettségei pont egészült ki az emberi jogok sérelme ellen  elkövetett magatartásra való felhívással. (13.5. pont)
 
 • Szolgáltatások leírása fejezet:
  • Email szolgáltatás és a Vírusellenőrzés a “DATATRANS Internet” Kft. által üzemeltetett mail szerveren leírások kiegészítéssel  átkerültek  a 16.5. 5. számú mellékletbe.
  • Szolgáltatások köre kibővült vezetékes internet szolgáltatással, amit a Magyar Telekom GPON hálózatán biztosítunk.
  • A mindigtv szolgáltatás nevének átírása az Antenna Hungária Kft. által bevezetett új márkaarculatnak megfelelően.   (16.1.1 pont)
   
 • Díjtáblázatok fejezet
  • Átszámozás miatt továbbiakban 2.számú melléklet ( korábban 4.számú melléklet volt)
  • Új, rádiós internet díjcsomagok bevezetése új lakossági internet előfizetők, valamint meglévő lakossági internet csomagról módosító előfizetők számára. Díjcsomagok nevei: Mini, Start,Medium, Super és Extra
   
 • május 1. előtti Lakossági Rádiós internet díjcsomagok értékesítése megszűnik.
 
 • május 1. előtti Lakossági Rádiós internet díjcsomagok havidíjai 2021. június 1-től egységesen 190 Ft-tal emelkednek.
 
 • ASZF-ből törlésre kerültek a 2020. május 1-től megszüntetett internet díjcsomagok ( Home 2M / 256k,WDSL 3M / 384k,WDSL 5M / 512k,WDSL 4M / 1M,WDSL 5M / 1M,WDSL 8M / 1M)
 
 • Rádiós internet szolgáltatához kapcsolódó egyszeri díjak változásai: 
  • Belépési díj Mini csomag rendeléskor bruttó 10 000 Ft. (új)
  • Áthelyezési díj bruttó 5 000 Ft. (módosult)
  • Bevezetésre kerül az Új előfizető ajánlási kedvezmény, melynek mértéke 5 000 Ft. (új)
  • Felszólító levél adminisztrációs költsége 700 Ft/alkalom. (módosult)
  • Csekk pótlás díja 700 Ft/alkalom. (módosult)
   
 • Rádiós internet szolgáltatáshoz választható  havidíj kedvezmények

A Mini, Start, Medium, Super és Extra internet díjcsomagokhoz választható havidíj kedvezmények

  • Előrefizetési kedvezmény 100 Ft/hó. ( Minimum 3 hónap havidíj előrefizetése esetén. )
  • E-pack kedvezmény 700 Ft/hó. Havidíj kedvezményre jogosult az az előfizető, aki hozzájárul, hogy havi számláit kizárólag email-ben kapja és csoportos beszedéssel, átutalással vagy bankkártyás fizetéssel  egyenlíti ki.

 

 • Vezetékes internet díjcsomagok

Magyar Telekom GPON hálózatán elérhető internet díjcsomagok bevezetése, új lakossági  internet előfizetők számára. Dijcsomagok nevei: Dataptika 150, Dataptika 300, Dataptika 1000

 

 • Egységes internet-hozzáférés szolgáltatás leíró tábla

Felsorolásból kikerültek az ASZF-ből törlésre került internet díjcsomagok : Home 2M / 256k,WDSL 3M / 384k,WDSL 5M / 512k,WDSL 4M / 1M,WDSL 5M / 1M,WDSL 8M / 1M.  (16.2.2.számú melléklet)

 

 • Szolgáltatások minőségi mutatói
  • Átszámozás miatt továbbiakban számú melléklet a 6.számú melléklet helyett
  • Hálózati szolgáltatásminőségi követelmények felsorolásból kikerültek az ASZF-ből törlésre került internet díjcsomagok ( Home 2M / 256k,WDSL 3M / 384k,WDSL 5M / 512k,WDSL 4M / 1M,WDSL 5M / 1M,WDSL 8M / 1M)
  • Fejezet kiegészült az új Rádiós és GPON hálózaton elérhető internet díjcsomagokkal. (16.4.4 számú melléklet)
   
 • E-MAIL szolgáltatás speciális szabálya

Mellékletben rögzítésre kerültek az  Email szolgáltatás és a  Vírusellenőrzés a “DATATRANS Internet” Kft. által üzemeltetett mail szerveren szabályai (16.5.5. számú melléklet)

 • Kivonat a Datatrans Internet Kft. Általános Szerződési Feltételeiből ,

Átszámozás miatt továbbiakban  6.számú melléklet a 7.számú melléklet helyett.

 • Internet-hozzáférés szolgáltatás igénybevehetőségének földrajzi területe (településlista)
  • Átszámozás miatt továbbiakban számú mellékletben olvasható a  8.számú melléklet helyett
  • Fejezet kegészült a helyhez kötött vezetékes technológiával nyújtott internet-hozzáférés szolgáltatás igénybevehetőségének földrajzi területeivel.    (16.7.7. számú melléklet)

 

 •  Adatkezelési tájékoztató
  • Átszámozás miatt továbbiakban számú mellékletben olvasható a 9.számú melléklet helyett
  • Adatkezelő neve és telefonszáma pontosításra került. ( Dellár Ferenc, +36-20-661-3381) ( 16.8.8. számú melléklet)

 

Amennyiben a módosítás az Előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz, az Előfizető az értesítéstől számított 45 (negyvenöt) napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott idejű Előfizetői Szerződést. Az Előfizető a határozatlan idejű Előfizetői Szerződést azonnali hatállyal bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani.

A ” Datatrans Internet” Kft. új ügyfelei a jelen közlemény közzétételétől számított 14 (tizennégy) napon belül minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül jogosultak elállni az Előfizetői Szerződés megkötésétől.

A hatálybalépés napjáig Tisztelt Előfizetőink részletes tájékoztatására – annak terjedelme miatt – az Általános Szerződési Feltételek teljes szövegét ügyfélszolgálati irodáinkban, valamint az alábbi linken megtekintheti.

További szolgáltatásaink

Internet

Webmail

IP telefon

Legutóbbi bejegyzések

Friss hírek

Lenovo ThinkPad akció!

Nemrég érkezett készletünkbe! Korlátozott mennyiség áll rendelkezésre a kiváló ár-értékarányban kapható Lenovo ThinkPad T460-ból! Előnye

Részletek