Általános szerződési feltételek:

Megtekintés

Módosult:

 • 3. sz. melléklet b.) pontja: Megszüntetés miatt kikerültek a felsorolásból a Dataptika 150 és Dataptika 300 díjcsomagok.
 • 4. sz. melléklet b.) pontja: 1./„A” táblázat: Megszüntetés miatt kikerültek a felsorolásból a Dataptika 150 és Dataptika 300 díjcsomagok. Infláció követő díjkorrekció alkalmazása során megállapított internet díjváltozások feltüntetése az egyes  díjcsomagoknál.
 • 6. sz. melléklet – II. Területi kedvezmények 1.)  pontja: Ősi településen elérhető Dataptika 1000 díjcsomagra vonatkozó kedvezmény mértéke módosult.
 • 6. sz. melléklet – II. Területi kedvezmények 2.) a) és b) pontjai: Infláció követő díjkorrekció alkalmazása során megállapított internet díjváltozások feltüntetése az egyes akciós díjcsomagnál.
 • 6. sz. melléklet – III.  Akciós kedvezmények  1.) a) és b) pontjai: Infláció követő díjkorrekció alkalmazása során megállapított internet díjváltozások feltüntetése az egyes akciós díjcsomagnál.
 • 6. sz. melléklet – III.  Akciós kedvezmények  2.) a) és b) pontjai: Infláció követő díjkorrekció alkalmazása során megállapított internet díjváltozások feltüntetése az egyes akciós díjcsomagnál.
 • 6. sz. melléklet – IV. pont: Visszavont, megszűnt akciók  ( későbbi időszakra fenntartva)
 • 6. sz. melléklet – V. pont: Egyéb akció rész tartalmazza a 2024 évre alkalmazott díjkorrekció százalékos mértékét.

Megtekintés

Módosult:

 • 6. sz. melléklet – I. Területi kedvezmények 1.) pontja A határozatlan időre vonatkozó területi kedvezmények felsorolása.
 • 6. sz. melléklet – I. Területi kedvezmények 2.) a) pontja Ősi településen elérhető Dataptika 1000 díjcsomagra vonatkozó új ajánlat.
 • 6. sz. melléklet – I. Területi kedvezmények 2.) b) pontja Ősi településen elérhető Dataptika 1000 díjcsomagra vonatkozó ajánlat módosítása.
 • 6. sz. melléklet – III. Akciós kedvezmények 1.) a) pontja Társszolgáltató GPON hálózatán biztosított internet díjcsomagokra új akciós ajánlat.
 • 6. sz. melléklet – III. Akciós kedvezmények 1.) b) pontja Társszolgáltató GPON hálózatán biztosított internet díjcsomagokra kiírt akciós feltételek módosítása.

Megtekintés

Módosult:

 • 6. sz. melléklet – Akciók és kedvezmények részletes leírása Korábban érvényben lévő kedvezménynek és akciók felsorolásának átszerkesztése
 • 6. sz. melléklet – II. Területi kedvezmények Új területi kedvezmény Ősi településen
 • 6. sz. melléklet – II. Területi kedvezmények Új területi kedvezmény a Start díjcsomagra meghatározott területeken
 • 6. sz. melléklet – III. Akciós kedvezmények Új akció kiírás a Dataptika 1000 internet díjcsomagra
 • 6. sz. melléklet – IV. Lejárt akciók Ősi településen a területi kedvezmény kivezetésre kerül.

Megtekintés

Módosult:

 • Az ÁSZF 3.1.2.1. a) és c) pont – Szöveg pontosításra kerül.
 • Az ÁSZF 3.1.2.1. b) pont – Internet szolgáltatás kiegészült az Internet szolgáltatás a Szolgáltató GPON hálózatán hozzáféréssel.
 • Az ÁSZF 3. számú melléklet b.) – Új díjcsomaggal kiegészítés .
 • Az ÁSZF 4. számú melléklet 1./„A” táblázat – Kiegészült a Szolgáltató GPON hálózatán nyújtott internet-hozzáférés szolgáltatás igénybevehetőségének földrajzi területtel, valamint az ott elérhető internet díjcsomagokkal.
 • Az ÁSZF 6. sz. melléklet – Korábban érvényben lévő kedvezménynek és akciók felsorolásának átszerkesztése.
 • Az ÁSZF 6. sz melléklet – II.Területi kedvezmények – Új területi kedvezmény Ősi településen.
 • Az ÁSZF 6. sz melléklet – III. Akciós kedvezmények – Új akció kiírás a Dataptika 10 internet díjcsomagra.

Megtekintés

Módosult:

 • Az ÁSZF 3.1.2.2. pontja – Szöveg pontosításra kerül.
 • Az ÁSZF 3.1.2.3. pontja – Szöveg pontosításra kerül.
 • Az ÁSZF 3.1.2.3.1.1. pontja – E-mail postafiók szolgáltatás rész kiegészül az internet csomag mellé kérhető email postafiókok darabszámával.
 • Az ÁSZF 3.1.2.3.1.4. pontja – Webtárhely szolgáltatás leírása törlésre kerül.
 • Az ÁSZF 3.1.2.3.1.5. pontja-  WIFI szolgáltatás leírása törlésre kerül. 
 • Az ÁSZF 3. számú melléklet b.) pontban a Dataptika 150 és Dataptika 300 díjcsomagok megjelölésre kerülnek.
 • Az ÁSZF 4. számú melléklet „A” táblázatában –  A korábban lezárt és megszüntetett üzleti díjcsomagok törlésre kerülnek. A Dataptika 150 és Dataptika 300 díjcsomag értékesítése lezárva és 2023.augusztus 31-ével kivezetésre kerülnek. 
 • Az ÁSZF 4. számú melléklet b.) Egyéb szolgáltatások díjai, kapcsolódó díjak táblázatban – Módosul a Programozói és a Szerviz óradíj.  Áthelyezési és Belépési díjtételeknél a Dataptika 150/300 díjcsomagok  jelölésre kerülnek.
 • Az ÁSZF 4. számú melléklet IV. Társszolgáltató GPON hálózatán biztosított internet díjcsomagokra kiírt akciós feltételek részben a Dataptika 150 és Dataptika 300 díjcsomagok kikerülnek az akciós díjcsomagok közül.

Megtekintés

Módosult:

 • Az ÁSZF 2.2.3. pontja javításra került – A Szolgáltató a csoportos banki díjbeszedés fizetési mód választása esetén az Előfizető közvetlenül a bankjánál adja meg a felhatalmazását és erről a bank értesítést küld a Szolgáltató részére.
 • Az ÁSZF 2.3.1.3 pontja törlésre került –  Előfizetők csoportjának (társasház, lakásszövetkezet) igénye esetén csoportos szerződéskötésre nem tudunk lehetőséget adni.
 • Az ÁSZF 3.1.2.3. pontja javításra került miszerint a Szolgáltató kiegészítő szolgáltatásokat nyújthat (csomagtartalom fölötti mennyiségű email-cím, több előfizetői végpont közötti „VPN” hálózat, tárhely bérlet, fix IP című csomagtartalom fölötti mennyiségű IP cím, domain bejegyzés, -átjegyzés, -karbantartás, -regisztráció, -értesítés SMS-ben, szerver hoszting), melyek csak valamely szolgáltatási csomaghoz kapcsolódóan vehetők igénybe. Önálló igénybevételükre az internet ÁSZF-től független, külön megállapodás alapján kerülhet sor.
 • Az ÁSZF 4.4.4. pontja javításra került miszerint a szövegben alkalmazott egyszeri díj elnevezések pontosítás kerültek. Installálási díj helyett Belépési díj, kiszállási és konfigurálási díj helyett kiszállási és szervizóra díj.
 • Az ÁSZF 5.3. pontja. Szöveg módosításra került, miszerint a díjtartozás esetén Szolgáltató a szolgáltatás felfüggesztése alatt korlátozási díjat számít fel.
 • Az ÁSZF 7.1.1. pontban a gazdasági körülmények miatt inflációt követő díjkiigazítás kerül bevezetésre (mely 2023.01.01. napjától kerül alkalmazásra. A 2022. naptári évben megvalósult és a KSH által 2022. évre vonatkozóan megállapított és közzétett éves átlagos fogyasztói árindex mértékével megegyezően).
 • Az ÁSZF 7.1.3 pontja miszerint a folyamatos előfizetői szolgáltatások díjfizetési gyakorisága az Előfizető választása szerint az alábbiak szerint javításra kerültek:
  • a) naptári havi előfizetés esetén a tárgyhónap 24. napjáig
  • b) naptári negyedéves előfizetés esetén a negyedév első hónapjának 24. napjáig
  • c) naptári féléves előfizetés esetén a félév első hónapjának 24. napjáig
  • d) naptári éves előfizetés esetén az év első hónapjának 24. napjáig esedékes
 • Az ÁSZF 7.1.12.7. pontja javításra került . Az Előfizető a számlát „pdf” formátumban kapja meg. Kinyomtatás után adóigazgatási azonosításra használható. Az Előfizető részére kibocsátott számlákról, másolat kérése emailben küldés esetén díjmentesen, postai küldéssel az 1. sz. melléklet szerinti adminisztráció díj megfizetése esetén igényelheti.
 • Az ÁSZF 9.15.7.pontja pontosításra került, miszerint az előfizetői szerződés bármely okból történő megszűnése vagy megszüntetése esetén az Előfizető köteles – az ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában – a Szolgáltatóval együttműködni a kihelyezett eszközök leszerelésében vagy a szerződés megszüntetésének napját követő 3 munkanapon belül visszaszolgáltatni a kihelyezett hírközlési berendezést, különösen az opitkán használt modemet.
 • Az ÁSZF 13.1.7 pontosításra kerültek, a szolgáltatás megszűnése után, a kihelyezett eszköz Szolgáltató részre történő visszajuttatás esetei.
 • Az ÁSZF 4. sz. melléklet 1.A” táblázat: Internet-hozzáférési szolgáltatások leíró táblázata történt változtatások:

Az alábbi díjcsomagoknál a szolgáltatás havidíja egységesen bruttó 500 Ft-al emelkedik: Mini, Start, Medium, Super, Extra, Prím, Szekund, Terc, Kvart, Oktáv, Prím Plusz, Szekund Plusz, Terc Plusz, E1, E2, E3, E4, E5, E1 Plusz, E2 Plusz, E3 Plusz.

 • Díjtáblázatokból kikerültek a nettó és Áfa díjak, kivétel az üzleti internet díjcsomagnál.
 • Üzleti előfizetők számára elérhető új díjcsomag, DataBusiness 10 néven.

Megtekintés

Módosult:

 • 3.1.2.3.1.1. E-mail postafiók szolgáltatás Szövegrész pontosításra került
 • 4. sz. melléklet: b.) Egyéb szolgáltatások díjai, kapcsolódó díjak, hibaelhárítási díjak és költségtérítések: Áthelyezési díj kiegészítésre került a díjcsomag nevekkel és új tételként bekerült a 10 000 Ft mértékű Áthelyezési díj.
 • 6. sz. melléklet: Akciók és kedvezmények részletes leírása V. pontban kiírásra került egy új akciós feltétel, a Start, Medium és Super díjcsomagot választó Előfizetők számára.
 • 6. sz. melléklet: Akciók és kedvezmények részletes leírása II. pontban lévő Előfizető ajánlási kedvezmény szövegrész pontosításra került.

Megtekintés

Módosult:

 • 2022. március 22. napjától új díjcsomagot vezetünk be a BackUp10 néven.
 • ÁSZF változás érintett pontjai: 3. sz. melléklet b., 4. sz. melléklet 1./„A” táblázat, 4. sz. melléklet

Megtekintés

Módosult:

 • Előfizetőktől elvárt, emberi méltóságot nem sértő magatartás a Szolgáltatóval való kapcsolattartás során. ( 13.1.8. )
 • A szolgáltató 25 Mbájt maximális levélméret kezelését vállalja. (3.1.2.2.)
 • Telefonos hiba bejelentés időpontja pontosításra került. Minden nap 8:00-21:00 között fogadjuk a hívásokat. (1. sz. melléklet)
 • A helyhez kötött GPON hálózatán nyújtott internet-hozzáférés szolgáltatás igénybevehetőségének földrajzi területei (településlista) bővítésre kerültek. (3. sz. melléklet)
 • Díjakat érintő változások a 4. sz. mellékletben olvashatók, ezen belül:
  • 1./„A” táblázat: Internet-hozzáférési szolgáltatások leíró táblázatban található Üzleti internet díjcsomagok árai 2022. január 1-től változnak.
  • Egyéb szolgáltatások díjai, kapcsolódó díjak, hibaelhárítási díjak és költségtérítések:
   • 1; Táblázat kiegészült az Átírási díjjal, Kihelyezett hírközlési eszköz megtérítési díjával (Raisecom ONT).
   • 2; Módosult díjak: Adatfeltöltési óradíj, Kihelyezett hírközlési eszköz megtérítési díja (UBNT N, UBNT AC, Mikrotik), Kiszállási díj Székesfehérváron, Kiszállási díj Székesfehérváron kívül, Programozói óradíj, Szerviz óradíj.
   • 3; Táblázatból törlésre került tételek: Hangfelvétel másolat kiadása adathordozón, Kábelmodem installálás díja, Kiegészítő belépési díj, Kikapcsolási díj, Router bevizsgálási díj,Sürgősségi kiszállás, Szüneteltetés ideje alatt fizetett díj, Vizsgálati díj, Javítási/szerelési/belső hálózat építési munka óradíja
Megtekintés

Módosult:

 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvénynek az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló irányelv átültetésének kötelezettségével összefüggő jogszabály-módosításai alapján.

Megtekintés

Módosult:

 • 16. 2. pont Díjtáblázatok Társszolgáltató GPON hálózatán elérhető internet díjcsomagok havidíjai 2021. június 1-től, egységesen bruttó 700 Ft-tal emelkednek. Az Előrefizetési kedvezmény (minimum 3 hónap esetén) 100 Ft/hó, E-pack választás esetén 700 Ft/hó ezen díjcsomagoknál is választható.

Megtekintés

Módosult:

 • Teljes szövegben a szolgáltató neve Pontosításra került a szolgáltató neve a Cégkivonatban rögzítettnek megfelelően.
 • 1.1. pont A szolgáltató neve és címe Szolgáltató székhelye és postacíme kiegészült az emelet és ajtószámmal.
 • 1.2. A szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei Ügyfélszolgálat címe és elérhetősége kiegészült az emelet és ajtószámmal. Törlésre került a (20) 9980-747 mobilszám.
 • 1.3. A szolgáltató hibabejelentő elérhetőségei Törlésre került a (20) 9980-747 mobilszám.
 • 2.1.2. Az előfizetői szerződés létrejötte Előfizetői Szerződés nyomtatvány az ASZF 2. számú melléklete helyett a weboldalunk Dokumentumtárában érhető el.
 • 6.3.1. A hibabejelentő elérhetősége Ügyfélszolgálat címe és elérhetősége kiegészült az emelet és ajtószámmal. Törlésre került a (20) 9980-747 mobilszám.
 • 7.2.2 Díjazás módja Felsorolás kiegészül az online (bankkártyás) fizetés móddal.
 • 13.3. Az előfizetőnek átadott, de a szolgáltató tulajdonát képező más elektronikus hírközlő berendezésekkel kapcsolatos kötelezettségek „A Felhasználó felelős azért, hogy a saját tulajdonában lévő berendezések a telepítés napjától kezdve a rádiós Internet szolgáltatás igénybevételére alkalmas állapotban legyenek. ” szövegből kikerült a „rádiós” szó.
 • 13.5 Egyéb kötelezettségek Az előfizetőnek a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos egyéb kötelezettségei pont egészült ki az emberi jogok sérelme ellen elkövetett magatartásra való felhívással.
 • 16.1.1 pont Szolgáltatások leírása:
  1;Email szolgáltatás és a Vírusellenőrzés a „DATATRANS Internet” Kft. által üzemeltetett mail szerveren leírások átkerültek a 16.5. 5. számú mellékletbe.
  2;Szolgáltatások köre kibővült vezetékes internet szolgáltatással, amit a Társszolgáltató GPON hálózatán biztosítunk.
  3; mindigtv szolgáltatás nevének átírása az Antenna Hungária Kft. Által bevezetett új márkaarculatnak megfelelően.
 • 16.2. 2 számú melléklet: Internet szolgáltatás, Előfizetői szerződések Előfizetői szerződés dokumentumok kitörlése az ASZF-ből, továbbiakban weboldalunkon, a Dokumentumtárban bárki számára elérhetők.(Lakossági Előfizetői Szerződés, Üzleti Előfizetői Szerződés)
 • 16.3. 3. számú melléklet: Domain szolgáltatás Előfizetői szerződések Előfizetői szerződés dokumenum kitörlése az ASZF-ből, továbbiakban weboldalunkon, a Dokumentumtárban bárki számára elérhetők.(Domain szolgáltatás Előfizetői szerződések, Igénylőlap a .hu közdomainek alá történő internet domain delegálás igényléséhez.)
 • 16.4. pont helyett 16.2 pont Átszámozás után továbbiakban 16.2. pont.
 • 16.2.2. pont Rádiós internet díjcsomagok:
  1; Új, rádiós internet díjcsomagok bevezetése új lakossági internet előfizetők, valamint meglévő lakossági internet csomagról módosító előfizetők számára. Díjcsomagok nevei: Mini, Start, Medium, Super és Extra.
  2; 2021. május 1. előtti Lakossági Rádiós internet díjcsomagok értékesítése megszűnik.
  3; 2021. május 1. előtti Lakossági Rádiós internet díjcsomagok havidíjai, 2021, június 1-től egységesen 190 Ft-tal emelkednek.
  4; ASZF-ből törlésre kerültek a 2020. május 1-től megszüntetett internet díjcsomagok ( Home 2M / 256k,WDSL 3M / 384k,WDSL 5M / 512k,WDSL 4M / 1M,WDSL 5M / 1M,WDSL 8M / 1M)
 • 16.2.2 pont Rádiós internet szolgáltatáshoz kapcsolódó egyszeri díjak Egyszeri díjak táblázatban a Belépési díj Mini csomag rendeléskor bruttó 10 000 Ft. Áthelyezési díj bruttó 5 000 Ft-ra módosul. Bevezetésre kerül az Új előfizető ajánlási díj, melynek mértéke 5 000 Ft. Felsorolás kiegészült a Korlátozásból visszakapcsolás díja/alkalom, Felszólító levél adminisztrációs költsége/alkalom, Csekk pótlása/alkalom tételekkel.
 • 16.2.2 pont Rádiós internet szolgáltatáshoz választható havidíj kedvezmények 2021.május 1-től bevezetésre kerülő Rádiós Internet díjcsomagra újként, vagy korábbi Rádiós Internet szolgáltatását ezen díjcsomagra módosító lakossági előfizetők számára választható havidíj kedvezmények bevezetése. Előrefizetési kedvezmény (minimum 3 hónap esetén) 100 Ft/hó, E-pack választás esetén 700 Ft/hó.
 • 16.2.2 pont Vezetékes internet díjcsomagok Társszolgáltató GPON hálózatán elérhető internet díjcsomagok bevezetése, új lakossági internet előfizetők számára.
 • 16.2.2. Egységes internet-hozzáférés szolgáltatás leíró tábla ASZF-ből törlésre került.
 • 16.3.3. Hálózat használati irányelvek Átszámozás után, továbbiakban a 3. számú mellékletben az 5. számú melléklet helyett.
 • 16.4.4. pont Minőségi mutatók Átszámozás után, továbbiakban a 4. számú mellékletben az 6. számú melléklet helyett.
 • 16.4.4 számú melléklet Szolgáltatások minőségi mutatói:
  1; Hálózati szolgáltatásminőségi követelmények felsorolásból kikerültek az ASZF-ből törlésre került internet díjcsomagok ( Home 2M / 256k,WDSL 3M / 384k,WDSL 5M / 512k,WDSL 4M / 1M,WDSL 5M / 1M,WDSL 8M / 1M)
  2; Fejezet kiegészült az új Rádiós és GPON hálózaton elérhető díjcsomagokkal.
 • 16.5. E-MAIL szolgáltatás speciális szabálya 5. számú mellékletben rögzítésre kerültek az E-Mail szolgáltatás szabályai
 • 16.7. pont helyett 16.6 pont 6. számú melléklet: Kivonat a „Datatrans Internet” Kft. Általános Szerződési Feltételeiből, átszámozás miatt továbbiakban 16.6. pont alatt
 • 16.6. 6. számú melléklet Hivatkozás módosítás. Előfizetői Szerződés nyomtatvány az ASZF 2. számú melléklete helyett a weboldalunk Dokumentumtárában érhető el.
 • 16.8. pont helyett 16.7 pont 7. számú melléklet: Kiegészült a helyhez kötött GPON hálózaton nyújtott internet-hozzáférés szolgáltatás igénybevehetőségének földrajzi területeivel. (településlista)
 • 16.9. pont helyett 16.8 pont 8. számú melléklet: Adatkezelési tájékoztató, továbbiakban a 16.8. pont alatt.
 • 16.8. 8. számú melléklet 8. számú melléklet: Adatkezelő neve és telefonszáma átírásra került.