30 napos térítésmentes internet igénylése

A Datatrans Internet Kft. az 501/2020 (XI.14.) Korm. rendelet szerint 30 napos térítésmentes helyhez kötött Internet szolgáltatást biztosít a jogosult tanulók és családjaik részére, valamint a középfokú és általános oktatásban digitális munkarendben tanító pedagógusok számára.

Az igénylés menete:

A kedvezmény nem jár automatikusan, minden esetben a megfelelő jogalappal kitöltött nyilatkozat szükséges hozzá. A térítésmentes internet igénylését kizárólag az online űrlap és nyilatkozat elektronikus beküldésével vagy legkésőbb a veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló rendelet hatályának időtartama alatt, postán beérkezett nyilatkozaton keresztül fogadunk el. Az igénylés sikerességéről a feldolgozást követően értesítést küldünk. 

Fontos:

 • az igénylés a jogszabály kihirdetése előtti napon igénybe vett díjcsomagra érvényes
 • azon ügyfeleinknek, akik a novemberi hónapban sikeresen igényelték a térítésmentes internetet, automatikusan jóváírjuk a kedvezményt.

1. Online igénylés (diákok részére):

 • Az igényléshez készítsük elő a legutolsó Datatrans – os számlát, a szerződést és a diákigazolványt.
 • A számláról az Online kódra és a Vevőkódra lesz szükségünk. A számlamagyarázón megtudod nézni, hogy a szükséges adatokat hol találod. Számlamagyarázó link.
 • Az igénylés során le kell töltened a nyilatkozat dokumentumot. Majd a kitöltés, és nyomtatás után aláírva fényképezd le. A fénykép maximális mérete 2MB lehet. A megfelelő képet ellenőrizd, hogy olvashatóak-e az adatok, és csatold az online űrlaphoz. Nyilatkozat letöltése link.
 • A szerződésen szereplő nevet, és címet írd az nyilatkozatra.
 • Csatolnod kell a lakcímen élő családtag diákigazolványának mindkét oldaláról képet, hogy ellenőrizni tudjuk a megadott oktatási azonosítót és, hogy középiskolai tanuló-e a diák. A csatolt igazolvány másolatot a jogalap ellenőrzése után töröljük.

Fontos: az igazolványon szereplő képet minden esetben takard ki.

 • Az igény beküldése után rövid időn belül kollégáink feldolgozzák azt. A feldolgozásról és az igény elfogadásáról e-mailben küldünk értesítést.
 • Az igény elutasításáról e-mailben, vagy telefonon értesítünk. Ebben az esetben új igényt kell beküldeni lehetőleg online.

2. Postai igénylés (diákok részére):

 • Az igényléshez készítsük elő a legutolsó Datatrans – os számlát, a szerződést és a diákigazolványt.
 • A számláról az Online kódra és a Vevőkódra lesz szükségünk. A számlamagyarázón megtudod nézni, hogy a szükséges adatokat hol találod. Számlamagyarázó link.
 • Az igénylés során le kell töltened az nyilatkozat dokumentumot. Nyilatkozat letöltése link. Kitöltés és nyomtatás után aláírva ajánlott postai borítékban küld a 8000 Székesfehérvár Budai út 9-11. címre. Címzettként a Datatrans Internet Kft – t add meg.
 • A szerződésen szereplő nevet, és címet írd az nyilatkozatra.
 • A diákigazolványod mindkét oldalát fénymásold le az igényléshez és kerüljön a másolat is a borítékba. Az igazolvány másolatot a jogalap ellenőrzése után megsemmisítjük.

Fontos: az igazolványon szereplő képet minden esetben takard ki.

 • Az igény megérkezése után rövid időn belül kollégáink feldolgozzák azt. A feldolgozásról és az igény elfogadásáról telefonon értesítünk.
 • Postai igénylést csak abban az esetben fogadjuk el, amennyiben a veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló rendelet hatályának időtartama alatt megérkezik a levél.
 • Az igény elutasítása esetén hiánypótlásra akkor van lehetőség, ha a pótolt adat a veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló rendelet hatályának időtartama alatt megérkezik a postai címünkre.

3. Igénylés menete (pedagógusok részére):

Az igényléshez írj emailt az ügyfélszolgálatunknak az info@datatrans.hu címre. Kollégáink rövid időn belül felveszik veled a kapcsolatot és leírják a teendőket. A veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló rendelet hatályának időtartama alatt fogadjuk a beérkező igényléséket.

4. Igénylés elutasításának lehetséges okai:

 • nem beazonosítható az ügyfél, nem megfelelő a:
  • vevőkód
  • online kód
  • előfizető név
  • előfizetési cím
 • nem megfelelő e-mail cím a visszaigazoláshoz
 • a nyilatkozatot nem írtad alá
 • a nyilatkozaton nem töltöttél ki minden mezőt
 • lejárt tartozásod van
 • nem a feltöltött nyilatkozatot használtad
 • nem megfelelő minőségű a beküldött igazolás (nem olvasható)
 • nem megfelelő minőségű a diákigazolvány (nem olvasható), vagy nem küldted el postán a diákigazolvány másolatát

Fontos információk:

1.§

 1. A helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatás kétszer 30 napra (a továbbiakban: szolgáltatás) ingyenesen vehető igénybe a köznevelésben és a szakképzésben, nappali rendszerű nevelés-oktatásban és szakmai oktatásban, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelettel összhangban elrendelt tantermen kívüli, digitális munkarendben működő középfokú iskolával fennálló jogviszonyra tekintettel a (2) bekezdésben meghatározott jogosult által.

  (1a) Az (1) bekezdés szerinti kedvezmény 2021. márciusi és áprilisi hónap tekintetében az alapfokú nevelés-oktatást folytató köznevelési intézménnyel fennálló jogviszonyra tekintettel is igénybe vehető, kétszer 30 napra.

 1. Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatás ingyenes igénybevételére jogosult:

a) az előfizetéssel rendelkező tanuló vagy helyette előfizetéssel rendelkező törvényes képviselője, vagy az a személy, akinek előfizetését a jogosult tanuló vagy törvényes képviselője erre jogosító jogcím alapján használja;
b) az előfizetéssel rendelkező pedagógus, vagy oktató, vagy az a személy, akinek előfizetését a jogosult pedagógus vagy oktató erre jogosító jogcím alapján használja (a továbbiakban együtt: jogosult).

 1. A jogosult lakóhelye, tartózkodási helye vagy szálláshelye szerinti helyek közül egy jogosultság alapján csak egy helyen veheti a szolgáltatást ingyenesen igénybe.

2.§

 1. Az 1. § (1) bekezdése szerinti ingyenes szolgáltatásra való jogosultság a jogosultat:
  a) az e rendelet hatálybalépését megelőző napon fennálló szerződési feltételek szerint vagy
  b) új előfizetői szerződés megkötése esetén illeti meg.
 
 1. Az 1. § (1) bekezdése szerinti ingyenes szolgáltatásra való jogosultság megszűnik az 1. § szerinti bármely jogosultsági feltétel megszűnése esetén.
 
 1. Az elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) 2020. év december hónapjában és 2021. év január, február, március és áprilisi hónapjában kibocsátásra kerülő számlában az 1. § (1) bekezdése szerinti havi egyszeri 30 nap időtartamú kedvezményt jóváírja.
 
 1. Az 1. § (1) bekezdése szerinti kedvezmény jóváírása a (3) bekezdés szerinti számla kibocsátását követően nem érvényesíthető.

3.§

 1. A jogosult az ingyenes szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényét – lehetőség szerint elektronikus úton – jelzi a szolgáltató felé.
 
 1. A jogosult büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik a szolgáltató felé, hogy az ingyenes szolgáltatás igénybevételének feltételei fennállnak.

További szolgáltatásaink

Internet

Webmail

IP telefon

Legutóbbi bejegyzések

Friss hírek

Lenovo ThinkPad akció!

Nemrég érkezett készletünkbe! Korlátozott mennyiség áll rendelkezésre a kiváló ár-értékarányban kapható Lenovo ThinkPad T460-ból! Előnye

Részletek