2022.11.01 -én változik az ÁSZF

Kedves Ügyfeleink!

Változnak az Általános Szerződési Feltételeink 2022.november 1. hatállyal. Teljes dokumentumot ezen a linken tudjátok letölteni.

Amennyiben kérdésetek merül fel a változásokat illetően, úgy keressétek bizalommal ügyfélszolgálatunkat.

A ” DATATRANS Internet” Kft. az Általános Szerződési Feltételeinek (továbbiakban: ”ÁSZF)” 2022. november 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi:

 • Az ÁSZF 2.2.3. pontja javításra került – A Szolgáltató a csoportos banki díjbeszedés fizetési mód választása esetén az Előfizető közvetlenül a bankjánál adja meg a felhatalmazását és erről a bank értesítést küld a Szolgáltató részére.
 • Az ÁSZF 2.3.1.3 pontja törlésre került –  Előfizetők csoportjának (társasház, lakásszövetkezet) igénye esetén csoportos szerződéskötésre nem tudunk lehetőséget adni.
 • Az ÁSZF 3.1.2.3. pontja javításra került miszerint a Szolgáltató kiegészítő szolgáltatásokat nyújthat (csomagtartalom fölötti mennyiségű email-cím, több előfizetői végpont közötti „VPN” hálózat, tárhely bérlet, fix IP című csomagtartalom fölötti mennyiségű IP cím, domain bejegyzés, -átjegyzés, -karbantartás, -regisztráció, -értesítés SMS-ben, szerver hoszting), melyek csak valamely szolgáltatási csomaghoz kapcsolódóan vehetők igénybe. Önálló igénybevételükre az internet ÁSZF-től független, külön megállapodás alapján kerülhet sor.
 • Az ÁSZF 4.4.4. pontja javításra került miszerint a szövegben alkalmazott egyszeri díj elnevezések pontosítás kerültek. Installálási díj helyett Belépési díj, kiszállási és konfigurálási díj helyett kiszállási és szervizóra díj.
 • Az ÁSZF 5.3. pontja. Szöveg módosításra került, miszerint a díjtartozás esetén Szolgáltató a szolgáltatás felfüggesztése alatt korlátozási díjat számít fel.
 • Az ÁSZF 7.1.1. pontban a gazdasági körülmények miatt inflációt követő díjkiigazítás kerül bevezetésre (mely 2023.01.01. napjától kerül alkalmazásra. A 2022. naptári évben megvalósult és a KSH által 2022. évre vonatkozóan megállapított és közzétett éves átlagos fogyasztói árindex mértékével megegyezően).
 • Az ÁSZF 7.1.3 pontja miszerint a folyamatos előfizetői szolgáltatások díjfizetési gyakorisága az Előfizető választása szerint az alábbiak szerint javításra kerültek:
  • a) naptári havi előfizetés esetén a tárgyhónap 24. napjáig
  • b) naptári negyedéves előfizetés esetén a negyedév első hónapjának 24. napjáig
  • c) naptári féléves előfizetés esetén a félév első hónapjának 24. napjáig
  • d) naptári éves előfizetés esetén az év első hónapjának 24. napjáig esedékes
 • Az ÁSZF 7.1.12.7. pontja javításra került . Az Előfizető a számlát „pdf” formátumban kapja meg. Kinyomtatás után adóigazgatási azonosításra használható. Az Előfizető részére kibocsátott számlákról, másolat kérése emailben küldés esetén díjmentesen, postai küldéssel az 1. sz. melléklet szerinti adminisztráció díj megfizetése esetén igényelheti.
 • Az ÁSZF 9.15.7.pontja pontosításra került, miszerint az előfizetői szerződés bármely okból történő megszűnése vagy megszüntetése esetén az Előfizető köteles – az ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában – a Szolgáltatóval együttműködni a kihelyezett eszközök leszerelésében vagy a szerződés megszüntetésének napját követő 3 munkanapon belül visszaszolgáltatni a kihelyezett hírközlési berendezést, különösen az opitkán használt modemet.
 • Az ÁSZF 13.1.7 pontosításra kerültek, a szolgáltatás megszűnése után, a kihelyezett eszköz Szolgáltató részre történő visszajuttatás esetei.
 • Az ÁSZF 4. sz. melléklet 1.A” táblázat: Internet-hozzáférési szolgáltatások leíró táblázata történt változtatások:

 Az alábbi díjcsomagoknál a szolgáltatás havidíja egységesen bruttó 500 Ft-al emelkedik: Mini, Start, Medium, Super, Extra, Prím, Szekund, Terc, Kvart, Oktáv, Prím Plusz, Szekund Plusz, Terc Plusz, E1, E2, E3, E4, E5, E1 Plusz, E2 Plusz, E3 Plusz.

 • Díjtáblázatokból kikerültek a nettó és Áfa díjak, kivétel az üzleti internet díjcsomagnál.
 • Üzleti előfizetők számára elérhető új díjcsomag, DataBusiness 10 néven.

További szolgáltatásaink

Internet

Webmail

IP telefon

Legutóbbi bejegyzések

Friss hírek

Lenovo ThinkPad akció!

Nemrég érkezett készletünkbe! Korlátozott mennyiség áll rendelkezésre a kiváló ár-értékarányban kapható Lenovo ThinkPad T460-ból! Előnye

Részletek